บุคลากรสนับสนุน

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

สำนักงานคณบดี

ชญานันทน์ แซ่เฮง

038-358201 ต่อ 9105 cy.2507[at]hotmail.com

กนกรัตน์ เบญจมาศ

9109 mew.kanokrat[at]hotmail.com

อดิศักดิ์ จำปาสี

9109 adisak_ju[at]rmutto.ac.th

นิสารัตน์ โหลนอก

9110 nisarutl2[at]gmail.com

ณัฐภัค อิ่มเอิบ

9108 natthapak_im@rmutto.ac.th

กฤติภูมิ แวงภูลา

9108 krittiphum_wa[at]rmutto.ac.th

นันทนา เยื้องไกรงาม

9100 nantana_ploy[at]hotmail.com

ไพรินทร์ คงสมร

jeab_love_off[at]hotmail.com 9106

เบญจมาศ สุวรรณทัต

ิbenjamas_su@rmutto.ac.th sci.rmutto@gmail.com 9111

น.ส.รินทร์ศิริ จีนโห้

9113

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เสกศิลป์ มีดี

038-358201 ต่อ1293 -

เขมณัฐ อุสาห์ดี

038-358201 ต่อ1674 -

สำเนา ตรีกูด

038-358201 ต่อ1691 -

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

038-358201 ต่อ1680 -

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สุรบดินทร์ อุตมัง

038-358201 ต่อ 9180

ทองลี ชัยชาญ

038-358201 ต่อ 1701 -

ขวัญเรือน นาสา

038-358201 ต่อ 1640 -

สมศักดิ์ ตรีกูต

038-358201 ต่อ 9299 -

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

038-358201 ต่อ 9205 -

ศศิธร ทะสุนทร

038-358201 ต่อ1666 -

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จริยา บุญเสริม

038-358201 ต่อ 9139,1730

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

038-358201 ต่อ 9139,1730